KONTROLLAVGIFT

 

ÖVERKLAGA

 

 

Överklag kontrollavgift

Skicka en överklagan när du fått en kontrollavgift som du har invändningar emot.

En överklagan skall alltid göras skriftligt, enklast via webformuläret nedan.

Observera

Du behöver inte betala kontrollavgiften om du överklagar ärendet.

Ärendet ligger vilande tills dess att du erhållit ett svar.

INFORMATION

Glöm inte att ange ärendenummer på kontrollavgiften, bilens registreringsnummer samt dina uppgifter.