Exempel på avgifter i Göteborg

KONTROLLAVGIFTER

KA

1 100 kronor

Kostar det att parkera på en parkeringsplats för rörelsehindrade utan att ha handikappstillstånd.

KA

850 kronor

-på plats där parkeringsförbud gäller, t.ex. parkeringsförbud i zon.

-på huvudled.

-på annan plats än särskilt ordnad parkeringsplats på gågata/gårdsgata.

-på plats avsedd för annat fordonsslag, t.ex. plats reserverad för buss eller motorcykel.

KA

600 kronor

-på avgiftsbelagd parkeringsplats utan att erlägga avgift.

-för längre tid än tillåtet.

-med något hjul utanför markerad parkeringsruta.