Kontrollavgifter pÅ tomtmark

Det finns två typer av parkeringsanmärkningar. Den ena anmärkningen heter kontrollavgift och skrivs ut då parkeringen varit felaktig på tomtmark, dvs P-hus, gårdsparkering mm. Den andra typen av parkeringsanmärkning kallas felparkeringsavgift och skrivs ut då parkeringen varit felaktig på gatumark. Om du har synpunkter på en felparkeringsavgift ska du vända dig till polisen med din överklagan.

Om kontrollavgifter

Du får en kontrollavgift om ditt fordon varit uppställt i strid mot skyltade parkeringsvillkor eller förbud. Med anledning av detta har du debiteras en kontrollavgift enligt LKOP SFS (1984:318).

AVGIFT

Avgiftens storlek följer kommunens avgift för respektive förseelse. På kontrollavgiften framgår orsaken tydligt, så kallad överträdelsepunkt.

BETALNING

På kontrollavgiften finns all uppgifter du behöver för att betalningen ska kunna göras så enkelt som möjligt. Glöm inte att ange ärende nr vid betalning.Kontrollavgiften ska betalas inom 8 dagar från utskriftsdatum. Om du inte har betalat, går en påminnelse ut från Alektum Group AB som ska betalas inom10 dagar från utskriftsdatum.

INKASSO

Om inte heller påminnelsen leder till betalning, skickar Alektum Group AB, ut ett inkassokrav. Då påförs också en avgift om 180 kronor. Om inte heller inkassokravet leder till betalning, överlämnas ärendet till kronofogdemyndigheten för ansökan om betalningsförläggande. I samband med detta får du betala en avgift om 640 kronor.

Vill du Överklaga en kontrollavgift?

ÖVERKLAGA