Överklaga kontrollavgift

Bilens registreringsnummer
Kontrollavgiftens ärende nummer
Kontrollavgiftens utfärdade datum
Kontrollavgiftens parkeringsområde
Ditt namn
Ditt telefon nummer
Din e-post adress (kopia skickas till denna adress)

Ange orsak till överklagande

KLICK BARA EN GÅNG
När formuläret är kontrollerat vidarebefordras du till nästa sida.